OSEBNA IZKAZNICA

Polno ime podjetja: Avtomojster d.o.o.,Ljubljana trgovina in storitve
Skrajšano ime podjetja: Avtomojster d.o.o.,Ljubljana
ID številka: SI28434897
Zavezanec za DDV: DA
Matična številka: 5775647
Direktor in lastnik: Tilen Petrič
Osnovni kapital: 15.498,25 eurov
Številka vpisa v sodni register (Srg): 1/23421/00
Subjekt je bil vpisan pri sodišču v Ljubljani, dne 20.maja 1993

TRR pri NKBM  TRR: SI56-0400-1004-9058-224
TRR pri SKB :SI56-0316-0100-0328-575
TRR pri NLB:SI56-0208-3026-2354-326
elektronski naslov: avtomojster@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/avtomojster.vulkanizerstvo
Podjetje je član OBRTNO PODJETNIŠKE ZBORNICE VIČ

Potrebujete termin, informacijo, odgovor na povpraševanje?